Ministria e DrejtAi??sisAi??

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Inovacionit dhe AdministratAi??s Publike

Ministria e MirAi??qenies Sociale dhe RinisAi??

Ministria e Zhvillimit Urban

KAi??shilli i LartAi?? i DrejtAi??sisAi??

Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit

Agjencia e Zhvillimit te Territorit

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale

Komiteti Shteteror i Kulteve

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqiperise

Komuniteti Mysliman i Shqiperise

Kryegjyshata Boterore Bektashiane

Komisioneri pAi??r Mbrojtjen nga Diskriminimi

ShAi??rbimi KombAi??tar i PunAi??simit

Radio Televizioni Shqiptar

  • ShtAi??pia e tAi?? Moshuarve TiranAi??
  • Gjykatat shqiptare
  • Universitetet
  • Dhomat e AvokatisAi??
  • ProkuroritAi??
  • NjAi??sitAi?? e Qeverisjes Vendore
  • DrejtoritAi?? Rajonale Arsimore
  • Media
  • Agjencia per Trajtimit e Pronave
  • Kisha Katolike e Shqiperise