NJOFTIM PER PRAKTIKE

Qendra ALTRI ofron mundesi per praktike per studente te fakulteteve juridike. Programi i praktikes eshte i hapur per te gjithe te rinjte ne faze studimi apo te sapodiplomuar. Ky program ka per qellim rritjen e te menduarit kritik dhe aftesive praktike te studenteve. Studentet e perzgjedhur do te mbeshtesin zbatimin e projekteve te ALTRI-t. Praktika…

Details

THIRRJE PAi??R KOORDINATOR LOKAL NAi?? KUADAi??R TAi?? PROJEKTIT ai???MONITORIMI I SHPAi??RNDARJES SAi?? BARABARTAi?? PAi??R TAi?? DREJTAT SOCIALE TAi?? GRUPEVE NAi?? NEVOJAi?? NAi?? NIVEL KOMBAi??TAR DHE LOKALai???

Thirrje pAi??r Ekspert Ligjor

Thirrje pAi??r Ekspert pAi??r tAi?? drejtat e njeriut

Thirrje pAi??r Specialist Komunikimi

Termat e referencAi??s Qendra ALTRI, nAi?? bashkAi??punim me Koalicionin ai???DrejtAi??si pAi??r tAi?? gjithAi??ai???, ka hartuar projekt-propozimin me temAi?? “Rritja e aksesit tAi?? qytetarAi??ve nAi?? drejtAi??si pAi??rmes edukimit ligjor tAi?? publikut” nAi?? kuadAi??r tAi?? projektit ai???PAi??rfshirja e shoqAi??risAi?? civile pAi??r njAi?? sistem drejtAi??sie funksional dhe tAi?? barabartAi?? pAi??r tAi?? gjithAi?? nAi?? ShqipAi??riai???, financuar nga Bashkimi Evropian…

Details

Thirrje pAi??r EkspertAi?? pAi??r hartimin e StrategjisAi?? pAi??r Edukimin Ligjor tAi?? Publikut

Thirrje per Financier projekti

Thirrje per Menaxher Projekti